راه‌حل‌های معنایی برای کتابخانه‌های دیجیتال با تأکید بر استانداردها و فن‌آوری‌های وب معنایی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکدۀ علوم انسانی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی  و مرور مفاهیم معنایی-اجتماعی در حال ظهور در کتابخانه­های دیجیتال است و در این راستا توان بالقوۀ استفاده از استانداردها و فنآوری­های وب معنایی را مورد کنکاش قرار داده است.
روش­ پژوهش: پژوهش حاضر به شیوۀ سندی و از نوع مروری- تحلیلی است که برای ارزیابی تغییرات در حوزۀ وب معنایی و کتابخانه دیجیتال از زمینه­ نظری دیرینه­شناسی میشل فوکو بهره برده است. جامعه آماری نیز منابع مورد مطالعه در زمینه کتابخانه های دیجیتال و وب معنایی می باشد.
یافته­ها: در تحقیق حاضر پس از بررسی چالش­های پیاده­سازی وب معنایی و دسترسی به ابزارها و سرویس­های معنایی وب، مزایای بکارگیری استانداردهای (آر دی ای و آر دی اف)، نمایان شده است  و در این راستا طبقه­بندی اجمالی از ابزارها و سرویس­های معنایی ارائه شده است. علاوه بر این، چک لیستی برای ارزیابی بیشتر ابزارها، سرویس­ها و پروژه­های معنایی پیشنهاد شده است.
نتیجه­گیری: با توجه به این که کتابخانه­های دیجیتال حجم عظیمی از داده­های آینده را در اختیار خواهند داشت،  استفاده از استانداردها و فن­آوری­های وب معنایی در کتابخانه­های دیجیتال سطح جدیدی از انعطاف­پذیری، تعامل، ارتباط متقابل و اشتراک­گذاری دانش را میسر ساخته و موجب تقویت و گسترش قابلیت­های آنها خواهد شد. لذا لازم است از استاندارهاو ابزارهای وب معنایی در کتابخانه های دیجیتال استفاده کرد. در  وب معنایی، چارچوبی ارائه می­شود که در آن موضوعات می­توانند بر اساس ویژگی­های خاص خود تعریف شوند و در عین حال، این موضوعات در میان شبکه­ای از ارتباط امکان می­یابند تا معنایی نیز به آنها اضافه شود. از طریق وب معنایی، کتابخانه­های دیجیتال معناشناختی اجتماعی سطح جدیدی از قابلیت­ها، افزایش همکاری و ارتباطات متقابل و اشتراک­گذاری دانش را ارائه خواهند داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantic Solutions for Digital Libraries Emphasizing on Semantic Web Standards and Technologies

نویسندگان [English]

  • Zohreh Mirhoseini 1
  • morad dastaran 2
1 Associate Professor of Knowledge& Information Science, Islamic Azad University- Tehran North Branch
2 PhD student of Information Science & Science, Islamic Azad University North Tehran Branch, Faculty of Humanities
چکیده [English]

Objective: This paper describes the emerging semantic-social concepts in digital libraries and explores the potential use of semantic web technologies.
Methods: The present study is a qualitative and analytical-explanatory one that uses Michel Foucault's theoretical (paleontological) contexts to evaluate changes in the semantic web domain.
Results: The present study, after examining the challenges of semantic web implementation and access to semantic tools and services, demonstrates the benefits of applying standards (RDA and RDF), and thus provides a brief classification of tools and services. Semantic services are provided. In addition, a checklist has been suggested to further evaluate semantic tools, services, and projects.
Conclusion: Given that digital libraries will hold a huge amount of future data, As a result, the use of semantic web standards and technologies in digital libraries offers a new level of flexibility, interaction, interoperability and knowledge sharing and enhances their capabilities, so it is necessary to use from semantic web standards and tools. In semantic web a framework will be presented that every subject can be defined according to its special features, also these subjects among a net of communications have a possibility of adding a new or related meaning. Through semantic web, social semantic digital libraries will present a new level of capabilities, increasing cooperation& mutual communication, and sharing knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantic web
  • Semantic Web Standards (RDA and RDF)
  • Semantic Web Technologies
  • Semantic Web Challenges