آسیب‌شناسی آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی: نظریه زمینه‌ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی . مشهد. ایران

2 دانشیارعلم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف:  هدف شناسایی آسیب‌های آموزش  در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی از منظر متخصصان برنامه‌ریزی رشته  است.
روش پژوهش:  پژوهش رویکرد کیفی  داشته و با استفاده از روش نظریه زمینه‌ای انجام‌شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌های عمیق یافته بود و تجزیه‌وتحلیل و کدگذاری داده‌ها : باز، محوری و انتخابی، با  استفاده از نرم‌افزار MAXQDA انجام شد. جامعه پژوهش شامل  14 نفر اعضای کمیته برنامه‌ریزی علم اطلاعات و دانش شناسی و  هیئت‌علمی  چهار دانشگاه مختلف که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند.
یافته‌ها:  عوامل مؤثر بر آسیب‌شناسی آموزش  شامل تجهیزات آموزشی ،زیرساخت‌های فناوری، عوامل انسانی، برنامه‌ریزی درسی ، اهمیت موضوعات درسی، فعالیت‌های حرفه‌ای، جذابیت رشته، روش تدریس، مشکلات کسب‌وکار، فقدان منابع مالی، سونامی مدرک‌گرایی، ضعف بینش اجتماعی  شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری : رفتارهای اجتماعی،کارآفرینی، تقویت دانش نظری، همگرایی با جامعه،ارزیابی عملکرد، کیفیت فارغ‌التحصیلان، آموزش مداوم، بازنگری دروس به‌عنوان راهبردهایی جهت رفع موانع آسیب‌های آموزش استنتاج شد که به‌کارگیری راهبردها  منجر به پیامدهای پویاسازی آموزش، تعیین شاخص‌های عملکردی،  و آینده‌نگری خواهد شد. عوامل مؤثر در آسیب‌شناسی آموزش در قالب الگو ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pathology of library and Information Science Education: A Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • zahra rezazadeh 1
  • Zohreh Mirhosseini 2
1 Zahra Rezazadeh, PhD of Library& Information Science, University of Ferdowsi Mashhad, Iran,
2 Associate Professor of Library & Information Science Islamic Azad University, Tehran North Branch, z_mirhoseini@iau-tnb.ac.ir
چکیده [English]

Objective: To identify the problems of education in library and information science from the perspective of specialists was the main purpose.
Methodology: This research was carried out using a qualitative approach using grounded theory. The data gathering tool was a deep interview. Data analysis and coding were performed over three stages of open, axial and selective coding procedures, using the MAXQDA qualitative analysis software. The research community was composed of 14 members of library and Information science Program Planning Committee and faculty members and experts from four universities. They were selected using purposeful combination targeted and snowball sampling methods.
Results: the factors affecting the pathology of the education of library and information science including educational equipment, technology infrastructure, human factors, curriculum planning, the importance of course subjects, professional activities, field attractiveness, methodology, teaching, business problems, lack of financial resources, documentary tsunami, and lack of social insights were identified.
Conclusion: The factors influencing social behaviors, entrepreneurship, strengthening theoretical knowledge, convergence with society, performance evaluation, quality of graduates, continuing education, revising lessons as strategies for removing barriers to training injuries, the use of strategies has led to the consequences of training dynamics, the identification of indicators functional, will be prospective. The effective factors in "education pathology" presented in the form of a model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • Higher Education
  • Library and information science-Iran
  • Grounded Theory