دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، زمستان 1392، صفحه 1-123 
4. بررسی جریان اطلاعات در پژوهشکده‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 47-60

علی صادق زاده وایقان؛ محمد حسن زاده؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نجلا حریری