دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، پاییز 1399 
8. طرح تدوین الگوی تولید کتاب‌های حسی‌لمسی

صفحه 90-110

مرجان نیکبخت؛ زهرا اباذری؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ فهیمه باب الحوائجی