تماس با ما

 شماره تماس :  02177009821  تلفن همراه: 09376208913

پست الکترونیکی  :  qje @ iau-tnb.ac.ir

آدرس سایت :  .http://qje.iau-tnb.ac.ir

آدرس :  اتوبان بابایی، به طرف شرق، خروجی حکیمیه، خ. شهید صدوقی، خیابان چمن آرا، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دفتر فصلنامه دانش شناسی

 

کد پستی: 1667934791 


CAPTCHA Image