اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول نشر اخلاقی نشریه

- این نشریه تابع ضوابط کمیته اخلاق در انتشار(COPE)  بوده و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

- نویسنده یا نویسندگان، سردبیر، داوران، مدیر اجرایی و دبیران تخصصی که در ارسال تا نشر مقاله دخیل هستند متعهد به تمام اصول اخلاقی فصلنامه می باشند. در صورت عدم رعایت اصول اخلاقی فصلنامه حق خود می داند تا اقدامات لازمه را انجام دهد.  

 - تهیه مقاله باید عاری از هرگونه کژکارکردی، عمل غیراخلاقی و خلاف هنجارهای علمی شامل جعل داده، تحریف واقعیات، سرقت علمی در ارائه تحلیل یا اجرای آزمایش و بررسی آرای دیگران،  یا در بیان نتایج تحقیق باشد. در صورتی که اعضای هیئت تحریریه در خصوص رعایت امور اخلاقی پرسشی داشته باشند، نویسنده متعهد به پاسخگویی است و حق دفاع به حکم شواهد و درخواست رسیدگی دقیق و سریع را دارد.

- نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله ­های پذیرش شده آزاد است و از بازگرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.

-  ضمن احترام به حق مالکیت مولفان مقاله،به اطلاع می رساند که نشریه­ به عموم افراد اجازه ی دانلود، چاپ، و توزیع مقاله ی خود را نیز می دهد. 

- داوران رونوشت های ارسال شده نویسندگان را محرمانه نگه می دارند و از آنها در مقاصد شخصی خود استفاده نمی کنند.

- داوران با ارسال به موقع نظرات خود نشریه و نویسندگان را در پیشبرد اهدافشان کمک می کنند. 

 

اصول اخلاقی نویسندگان:

  • مقاله های ارسال شده به فصلنامه نباید در نشریه دیگری چاپ شده و یا توسط نشریه دیگری تحت بررسی باشند.
  • افرادی که در تهیه مقاله نقش دارند، باید به عنوان نویسندگان مقاله از آنها نام برده شود. همچنین در هنگام ارسال مقاله به فصلنامه، مشخص کردن نویسنده مسئول ضروری است.
  • در صورت عدم دریافت پاسخ به ­موقع از طرف نویسندگان در اصلاح موارد اعلام شده توسط داوران، مقاله از فریاند ارزیابی خارج و نویسندگان بیستی مقاله اصلاح شده را به ­صورت مقاله جدید به نشریه ارائه دهند.
  • فرم تعهد اخلاقی و تعارض منافع می بایست که توسط مولفان امضا شود.
  • نویسنده ی مسئول، باید از رضایت دیگر مؤلفان شریک،مطابق، دستورالعمل مذکور، مطمئن شود.
  • نویسنده نباید داده سازی (داده سازی هنگامی است که محقق در عمل مطالعه ای را انجام نداده اما داده و نتیجه گیری ارائه داده است) و تحریف (تحریف نیز زمانی رخ میدهد که تحقیقی را انجام داده لیکن داده ها و نتایج آن را تغییر داده است) انجام دهد و درصورت آگاهی مجله با نویسنده برخورد خواهد شد.